Vi utökar vårt befintliga lager med ytterligare 315 m2. Tidigare i år ökade vi  vår lagerkapacitet med 300 m2.
Nyligen investerade vi i två nya tryckmaskiner och en ugn. Det är ett högt tryck i produktionen och vi ser ljust på framtiden, tack var er, våra fantastiska kunder och det jobb vi gör tillsammans.