Det var en lyckad mässa som gav nya samarbetspartners och projekt.